Mei 09

(Tidak ada judul)

Alhamdulillah, ni hari rabu tanggal 09 mei 2012, dimulai pukul 14.00 – sekarag, kami para guru Madrasah Tsanawiyah Al-Jihad tengah getol mengikuti pelatihan WEBSITE, di bawah bimbingan Bapak Muhidin. Moga-moga kami diberi kemudahan dan kelancaran…